Walne Zebranie w Białokoszycach

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania w Białokoszycach 28.09.2019r. został uchwalony nowy Statut. Po decyzji sądu nowa wersja Statutu zostanie umieszczona na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”. Poniżej załączamy program Zebrania: