Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

KRS: 0000686491

NIP: 7811949931

REGON: 367784744

Konto bankowe: 72 1090 1362 0000 0001 3500 0964

Adres do korespondencji: ul. Poznańska 122, 62-080 Tarnowo Podgórne