Przypominamy o regulowaniu rocznej składki członkowskiej w wysokości 120zł przez wszystkich Członków Stowarzyszenia. Wpłat należy dokonywać na numer konta podany w zakładce Dane.


Plakat: Twoje 1,5% zmieni na lepsze życie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. KRS: 0000686491

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP)
i jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku. (Wpis Sądu do KRS z dnia 28.11.2019r.)