Plakat: Twój 1% zmieni na lepsze życie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. KRS: 0000686491

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP)
i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku. (Wpis Sądu do KRS z dnia 28.11.2019r.)