Biuro Stowarzyszenia:
stowarzyszenie@tarson.pl

Zarząd Stowarzyszenia od 30.06.2023 (aktualny)

Zarząd Stowarzyszenia od 25.06.2021

 • Kazimierz Szulc
  Prezes Zarządu
 • Paweł Dębski
  Zastępca Prezesa Zarządu
 • Tomasz Szała
  Sekretarz
 • Małgorzata Goderska
  Skarbnik
 • Grażyna Nowicka
  Członek Zarządu
 • Barbara Jendras
  Członek Zarządu
 • Justyna Janc
  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna od 25.06.2021 (aktualna)

Zarząd Stowarzyszenia od 05.04.2019

 • Kazimierz Szulc
  Prezes Zarządu
 • Paweł Dębski
  Zastępca Prezesa Zarządu
 • Tomasz Szała
  Sekretarz
 • Grażyna Nowicka
  Skarbnik
 • Małgorzata Goderska
  Członek Zarządu
 • Barbara Jendras
  Członek Zarządu
 • Andrzej Kawa
  Członek Zarządu
  Zmarł 1. stycznia 2021

Zarząd Stowarzyszenia od 09.03.2018

 • Kazimierz Szulc – Prezes Zarządu
 • Paweł Dębski – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Grażyna Nowicka – Skarbnik
 • Zofia Kandulska – Sekretarz
 • Andrzej Kawa – Członek Zarządu
 • Małgorzata Goderska – Członek Zarządu
 • Tomasz Szała – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna od 09.03.2018

 • Małgorzata Wilga-Siemkowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Danuta Borowczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Małgorzata Adamczuk – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Stowarzyszenia od 26.06.2017 do 08.03.2018

 • Kazimierz Szulc – Prezes Zarządu
 • Paweł Dębski – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Grażyna Nowicka – Skarbnik
 • Zofia Kandulska – Sekretarz
 • Andrzej Kawa – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna od 26.06.2017 do 08.03.2018

 • Małgorzata Wilga-Siemkowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Danuta Borowczyk – Członek Komisji Rewizyjnej